Om oss

New Business Performance   20

Två av södra Sveriges mest välrenommerade företag inom mötesbokning, marknadsundersökningar och telefonbaserade tjänster, Huvudkontoret AB och Verbalia AB, bildade, efter drygt 20 år som konkurrenter, den 1 maj 2015 New Business Performance.

Med mer än 20 års erfarenhet är vi väl rustade för nya utmaningar. Vi arbetar med de bästa agenterna och den senaste tekniken, som tillsammans skapar nya affärer till våra kunder.

Med ett brett spektrum av tjänster erbjuder vi allt från mötesbokning till heltäckande outsourcing. Vårt viktigaste mål är att skapa nya affärer för er. Lämna allt som inte är core business för er till oss. Vi optimerar ert arbete och garanterar mätbart bättre resultat genom effektiva, prisvärda och heltäckande telefon- och webbtjänster. Vi erbjuder helt enkelt en enklare vardag och ökad lönsamhet