Ledning


Laila Andersen

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Lång erfarenhet som säljare och agent från callcenterföretag. Startade karriären i drivmedelsbranschen och har mer än tjugo års erfarenhet som anläggningschef inom Statoilkoncernen. Är nu ansvarig för företaget.

Mail: laila@newbusiness.se
Tel : +46 (0) 40 579036

 

 

 

Ulrika  Ählström

MARKET RESEARCH MANAGER

Civilekonom från Lunds Universitet med flerårig erfarenhet att genomföra marknadsundersökningar. Tidigare Market Researcher på Market Link Scandinavia AB och nu Market Research Manager i New Business Performance. Ansvarar för hela processen från upplägg, genomförande och analys av marknadsundersökningar till förslag på åtgärder.

Mail: ulrika@newbusiness.se
Tel : +46 (0) 73 093 49 33

­